Kallelse till höstårsmöte


Härmed kallas till höstårsmötet för 2023 enligt nedan:
Datum & tid: 29 november kl. 19:00
Plats: Bo-Lindesalen, Gävle Konserthus
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga här nedan och i utskriven form på kansliet.

Kompendium höstårsmöte 2023
Förslag på nya stadgar

Varmt välkomna!