Träning

Från Golfkul och Golfskolan sker träningen inom fyra block - Blå, Grön, Gul och Röd. I grunden är blocken åldersindelade, men gruppindelningarna sker även efter varje individs färdigheter och ambitioner.


BLÅ GRUPP

5-12 år
För åldrarna 5-12 år lär vi ut svingens grunder med roliga inslag. Vi har stort fokus att lära ungdomarna ”att få bollen att flyga”.
5-7 år är det mer golfkul, men i träningen är syftet att bli trygg i att få bollen att flyga – men på ett mer lekande sätt.
8-12 år skapas grunden i GUBBS + svingen för att vid 13 år inte behöva börja om från början.

Vid 10 år börjar vi med anpassade fysövningar. Nu erbjuds även möjlighet att träna året om med både fys och att slå bollar inomhus på vintern.

Vi vill även att spelarna från 7 år lär sig förståelsen för uppvärmning på rätt sätt, uppvärmning av kroppen samt hur man förbereder sig inför spel på banan. På så sätt smygs enkel fys in i träningen.

GRÖN GRUPP

12-15 år

Från 12 år startar en mer målinriktad träning med rätt kvalitet och kvantitet.
Här börjar vi även träna för att tävla samt skapa större trygghet i spel på banan och vid tävling.

Vid 14 år ska man lära sig att träna efter planering och i samråd med ledare. I den här åldern börjar vi även med planering av spelstrategi och att göra rondanalyser.
Här skapas kulturen att träna efter spelad rond, både tränings och tävlingsrond.
Här utvecklas fysträningen för varje år och möjligheten att träna året om med ledarledd fys- och golfträning, och träning på egen hand.

GUL GRUPP & RÖD GRUPP

16-21 år

Från 16 år kommer träningen in mer på att träna för att tävla för att senare leda till att träna och tävla för att vinna.

Spelaren jobbar utifrån en egen verksamhetsplan med mål och strategi för att nå målen i träning och tävling.

Varje spelare har en individuell coachning med löpande uppföljning varje vecka på träning och tävling. Spelaren jobbar med spelstrategi och rondanalyser. Coachningen går ut på att fostra och hjälpa spelaren att klara sig själv. Coachningen bygger på spelarens mål och nyckeltal i träning och tävling där uppföljning sker varje vecka.

Vill du börja träna med oss eller bara veta lite mer?
Telefon: 026-12 03 38
[email protected]