För allas trevnad

Trafiken Bönavägen

  • Parkera inte bilen längs vägen (det utgör en trafikfara på huvudled med tung trafikering och vi har en fin nyasfalterad parkering att nyttja, parkering av fordon längs huvudled är förbjuden).
  • Använd gångtunneln – gå ej över vägen med vagnar och golfutrustning.

Spelet

  • Respektera starttidsintervallen – gå inte ut före en bokad tid (detta är en förutsättning för banarbetarnas effektiva arbete)!
  • Provsvinga inte på TEE eller spelfältet när banarbete utförs!
  • Kommunicera fysiskt, verbalt (kvittering) med banarbetare – för ev. OK att spela
  • Ta alltid del av den aktuella baninformation som anges på anslagstavlan vid klubbhuset
  • Respektera begränsningar på banan (MUA, markerade arbetsytor, avgränsningar runt greenområden)
  • Golfbilar att hyra med kvittering av gällande regler för framförande.
  • Privata Golfbilar – kontakta reception för nyttjanderätt Gävle GK (enkelt men tydligt avtal om vad som gäller)