Bokningsregler

 • Bokning av starttid på Gävle Golfklubb kan göras tidigast 30 dagar i förväg mellan kl. 08:00 och 19:50.
 • Startförbud alla dagar mellan 07:40 till 08:00.
 • Utanför dessa tider (förutsatt att det inte råder startförbud) gäller fysisk peggränna.
 • Bokning kan göras via internet på min golf, via appen MinGolf Bokning, via terminalen, via telefon 026-12 03 33 eller i receptionen.
 • Vid händelse av att banorna behöver stängas t.ex. på grund av kraftigt regn så informeras den med bokad starttid via mejl.  
 • Medlemmar och gäster kan som max ha 3 tider varav 2 helgtider bokade per bana, samtidigt. Vid högt bokningstryck förbehåller sig klubben rätten att sammanföra 1/2/3-bollar till 4-bollar.
 • Tävlingar räknas inte som en "starttid".

     Incheckning/betalning

 • Incheckning av samtliga spelare i bollen skall ske senast 15 minuter innan starttiden.
 • Incheckning görs i terminalen, i receptionen eller via apparna MG Bokning eller onTag. Spelare som har bokat in sig själv plus eventuella medspelare har möjlighet att ankomstregistrera även dessa i terminalen.
 • Klubben förbehåller sig rätten att ”fylla på” med väntande spelare och upplåta tiden till andra om incheckning inte sker senast 15 minuter innan.
 • Betalning av greenfee görs i receptionen, när den är stängd är det möjligt att betala via terminalen eller Swish: 123 344 29 28 (märk betalningen med ”Greenfee”).
 • Spelare med greenfeecheck, greenfeekort eller annat godkänt frikort fyller i blanketten som finns i lådan till vänster om receptionsdisken och släpper ner i inkastet under receptionsdisken.
 • Greenfeekort och frikort skall finnas med under hela rundan för att vid kontroll kunna uppvisas.
 • Avbokning av starttiden skall ske så snart det är möjligt men senast 3 timmar innan.
 • Avbokning senare än 3 timmar innan resulterar i en no show.
 • Vid händelse av frost eller andra väderförhållanden som resulterar i att banan blir avstängd avbokas och utgår bokade tider. Ombokning i mån av plats. (Tiderna flyttas alltså inte fram)

    Ordningsregler

 • Respektera starttidsintervallen, det är absolut förbjudet att gå ut före en bokad tid.
 • Provsvinga inte på Tee eller övriga spelfältet när banarbete pågår på hålet. Invänta klartecken från banpersonalen innan slag och respektera övriga banmarkeringar och upplysningar.
 • Start från hål 10 är inte tillåtet efter startförbud för banarbete då arbetet kan fortsätta under sista nio.
 • Spelare med lägst HCP i bollen är ansvarig för att gruppen håller sin plats på banan.
 • Ta gärna med din hund när du spelar en sällskapsrond. Det förutsätter att du har hunden kopplad och att samtliga medspelare i bollen godkänner att du har hunden med dig. Vid tävlingsronder kan du inte ha hund med dig. 
 • Det är absolut förbjudet att spela utan giltigt medlemskap eller erlagd greenfeeavgift. Oavsett om spel sker vid tidpunkt för tidsbokning eller peggränna.

    No show

 • Medlem som inte dyker upp till sin bokade starttid ådrar sig en no show vilket resulterar i följande:
 • Vid första förseelsen utdelas en skriftlig varning.
 • Upprepas förseelsen en andra gång resulterar det i en klubbavstängning på 2 veckor. Beslutet meddelas skriftligen.
 • Greenfeegäst som inte dyker upp till sin bokade starttid faktureras ordinarie full greenfee för den aktuella dagen. Gäller från första förseelsen.