Valberedningen


Lars Wassberg

Sammankallande

Anders Hägglund

Ledamot

Birgitta Davidsson

Ledamot  

Martin Andersson

Ledamot