Banutvecklingsplan

​​

Frågorna kring renoveringen av banan är många till och från. Men de kommande två säsongerna blir det spel som vanligt på Gamla Banan. På Avan är arbeten med bunkrar och främre tees på gång sedan början av April 2024.
 
Efter att banarkitekten Christian Lundin varit hos oss och haft sina dragningar för medlemmarna kommer det såklart frågor kring banprojeket. När stänger vi Gamla Banan, bygger vi om ett hål i taget, var ska vi spela under byggtiden? Projektet rullar på och det pågår förberedande arbete sedan en längre tid.
 
Vi är helt beroende av att få igenom finansieringen för att kunna ta nästa steg på Gamla Banan, och den bygger på att vi kan sälja av markområdena på Gamla Banan vid hål 14 och 15 för husbyggnation. Processen omfattar ett antal steg. Ett stort steg är att driva igenom en ny detaljplan för byggnationen och markförsäljningarna för husbyggnation på 14 och 15. Därefter vidtar detaljarbetet i banprojektet, en noggrann kostnadsanalys för att förbereda inför ett kommande medlemsmöte där medlemmarna ska godkänna renoveringen.
 
I diskussionerna med såväl kommunen som andra instanser är alla överens om att en snabb lösning inte är genomförbar för Gamla Banan. Stegen i tillståndsprocessen tar tid och ett troligt scenario är att vi kan sätta spaden i jorden i bästa fall om två år. Det ger oss samtidigt tid att gå vidare med detaljarbetet utan att behöva stressa fram någonting.
 
Det har funnits en oro bland en del medlemmar att vi ska stänga Gamla Banan redan nu, men så är inte fallet. Och det ligger i planeringen att titta på logistiken hur vi ska hantera spelet under byggtiden för att medlemmarna ska drabbas så litet som möjligt.
 
Uppdateringen av Avan påbörjades redan i början på April med renovering av bunkrarna samt byggnation av främre tees utifrån Masterplanen. Där tar vi hjälp av Christian Lundins team från Skåne som jobbar parallellt med vår egen banpersonal. Vi räknar med att inte behöva stänga av banan helt under byggtiden som pågår maj månad.
 
Se presentationsmaterialet från informationsträffarna med vår banarkitekt Christian Lundin 30-31 augusti här nedan:Se presentationsmaterialet från informationsträffarna med vår banarkitekt Christian Lundin 30-31 augusti här nedan:

Presentation masterplan inledning

Presentation masterplan Gamla Banan

Presentation masterplan Avan + träningsområden

Film från informationspass med Christian Lundin


Frågor & svar


Här nedan kommer vi att fylla på med de vanligaste frågorna vi får om banutvecklingsprojektet. Uppdaterat efter informationsträffarna i slutet av augusti 2023.

Här nedan kommer vi att fylla på med de vanligaste frågorna vi får om banutvecklingsprojektet. Uppdaterat april 2024
 
Vad är det för arbeten som utförs på Avan just nu och varför?
Det görs 16 nya tees, främst främre tees med tillhörande bevattning samt 39 nya bunkrar enligt masterplanen där de flesta ersätter gamla/befintliga bunkrar som läggs igen. Då bunkrarna blev skadade i samband med skyfallet för ett par år sedan så krävs en total renovering för att de ska hålla långsiktigt och samtidigt uppdateras layouten.
 

Varför grävs dammen på hål 18 ut så mycket?
Av två anledningar, dels för att frigöra massor som behövs till byggnation av tees, bunkrar och framtida byggnationer samt för att ge ett redan intressant hål mer karaktär.
 
När är arbetena klara?
Arbetet på Avan förväntas pågå till sista maj.
 
Hur påverkar det spelet under maj?
Avan kommer, när den öppnar för spel för säsongen, att hållas öppen parallellt med de pågående arbetena. Ett extra hål, ”övnings 14” kommer att vara i spel då utgångspunkten är att ett hål i taget kommer att hållas helt stängt på grund av arbetena. Vilket hål som är avstängt under aktuell dag kommer att framgå genom skyltar på första tee och vid aktuellt hål. Ambitionen är att arbetet som pågår ska ha så liten spelpåverkan som möjligt men vissa störningar kommer att förekomma.
 
Kommer Avan att vara HCP-grundande?
När banan öppnar för spel så kommer Avan inte att vara HCP-grundande. Löpande utvärdering av banan kommer att ske under säsongen.
 
Vad kommer det att kosta att genomföra banutvecklingsplanen på Gamla Banan?
Kostnaden kommer att presenteras vid en informationsträff. Då skarpa offerter har inhämtats kommer kostnaden att redovisas i sin helhet, även en finansieringsplan kommer att redovisas vid detta tillfälle.
 
När blir nästa informationsmöte och när kommer vi medlemmar att ta beslut i frågan?
Nu riktas arbetet in på att ta fram en finansieringsplan och en kostnadskalkyl för Gamla Banan. Först när detta är klart kan vi kalla till nästa informationsmöte.
 
Varför säljer inte klubben marken vid Gamla Banans hål 3?
Där kan inte en detaljplan för bostäder godkännas då det finns salamandrar i dammen. 


Har du frågor om projektet så mejla till Klubbchef, Peter Stenberg: [email protected]