Banutvecklingsplan

 

Möjlig start om två år
​​

Frågorna kring renoveringen av banan är många till och från. Men de kommande två säsongerna blir det spel som vanligt på såväl Gamla Banan som Avan. Med undantag för arbeten med bunkrar och främre tees på Avan under maj månad.

Efter att banarkitekten Christian Lundin varit hos oss och haft sina dragningar för medlemmarna kommer det såklart frågor kring banprojeket. När stänger vi Gamla Banan, bygger vi om ett hål i taget, var ska vi spela under byggtiden? Projektet rullar på och det pågår förberedande arbete sedan en längre tid.

Vi är helt beroende av att få igenom finansieringen för att kunna ta nästa steg, och den bygger på att vi kan sälja av markområdena på Gamla Banan vid hål 14 och 15 för husbyggnation. Processen omfattar ett antal steg. Ett stort steg är att driva igenom en ny detaljplan för byggnationen och markförsäljningarna för husbyggnation på 14 och 15. Därefter vidtar detaljarbetet i banprojektet, en noggrann kostnadsanalys för att förbereda inför ett kommande årsmöte där medlemmarna ska godkänna renoveringen.

I diskussionerna med såväl kommunen som andra instanser är alla överens om att en snabb lösning inte är genomförbar. Stegen i tillståndsprocessen tar tid och ett troligt scenario är att vi kan sätta spaden i jorden i bästa fall om två år. Det ger oss samtidigt tid att gå vidare med detaljarbetet utan att behöva stressa fram någonting.

Det har funnits en oro bland en del medlemmar att vi ska stänga Gamla Banan redan nu, men så är inte fallet. Och det ligger i planeringen att titta på logistiken hur vi ska hantera spelet under byggtiden för att medlemmarna ska drabbas så litet som möjligt.

Uppdateringen av Avan kommer igång tidigare, redan nu i vår, med renovering av bunkrarna samt byggnation av främre tees utifrån Masterplanen. Man kan se det som ett första steg i uppdateringen av Avan.

Där tar vi hjälp av Christian Lundins team från Skåne som jobbar parallellt med vår banpersonal. Vi räknar med att inte behöva stänga av banan för det här arbetet och tar det hela bit för bit. Det kommer att bli ett lyft på alla sätt.

Så 2024 blir ett år med mycket arbete kring att genomföra de första stegen i processen, sådant som inte syns utåt men är en förutsättning för att banbygget ska gå smidigt när det väl är dags.Se presentationsmaterialet från informationsträffarna med vår banarkitekt Christian Lundin 30-31 augusti här nedan:

Presentation masterplan inledning

Presentation masterplan Gamla Banan

Presentation masterplan Avan + träningsområden

Film från informationspass med Christian Lundin


Frågor & svar


Här nedan kommer vi att fylla på med de vanligaste frågorna vi får om banutvecklingsprojektet. Uppdaterat efter informationsträffarna i slutet på augusti 2023.

Vad kommer det att kosta att genomföra banutvecklingsplanen på Gamla Banan?
Kostnaden kommer att presenteras vid en informationsträff. Då skarpa offerter har inhämtats kommer kostnaden att redovisas i sin helhet, även en finansieringsplan kommer att redovisas vid detta tillfälle.
 
När blir nästa informationsmöte och när kommer vi medlemmar att ta beslut i frågan?
Nu riktas arbetet in på att ta fram en finansieringsplan och en kostnadskalkyl för Gamla Banan. Först när detta är klart kan vi kalla till nästa informationsmöte.
 
Varför säljer inte klubben marken vid Gamla Banans hål 3?
Där kan inte en detaljplan för bostäder godkännas då det finns salamandrar i dammen. 

Har du frågor om projektet så mejla till Klubbchef, Peter Stenberg: [email protected]