Medlemskap och avgifter

Årsavgifterna läggs upp för betalning via Min Golf senast under januari månad med förfallodatum 31 mars.

Medlems-, spel- och övriga avgifter 2024

Spelavgiften tillfaller Gävle Golfbana AB. Medlemsavgiften, städavgiften samt skåpavgiften tillfaller Gävle Golfklubb.

Kategori

Förklaringar

Spelavgift 2024

Medlemsavgift 2024

Städavgift 2024

Totalt 2024

Seniorer

Födda 1998 eller tidigare

6 500  kr

1 000 kr

400 kr 7 900 kr

Vardagsmedlem

Födda 1998 eller tidigare, vardagsspel till 15.00

5 200 kr

1 000 kr

400 kr 6 600 kr

Hyresmedlemskap 

Hyra av spelrätt

9 700 kr

1 000 kr

400 kr 11 100 kr

5 ronder/år

Med spelrätt, Pay & Play fritt

2 950 kr

1 000 kr

- 3 950 kr

5 ronder/år

Utan spelrätt, Pay & Play fritt

3 500 kr

1 000 kr

- 4 500 kr

22-25 år

Fullvärdig födda 1999-2002

4 050 kr

1 000 kr

400 kr 5 450 kr

Äldre juniorer

Födda 2003-2005

2 585 kr

1 000 kr

400 kr 3 985 kr

Yngre juniorer

Födda 2006-2011

1 510 kr

1 000 kr

- 2 510 kr

Knattar

Födda 2012 eller senare

100 kr

 -

- 100 kr

Pay & Play

Testebo fritt

1 700 kr

1 000 kr

- 2 700 kr

Passiva

Medlemmar med spelrätt som ej är aktiva

-

600 kr

- 600 kr

Städavgift

 

-

-

400 kr 400 kr

Skåpavgift*

40 cm

-

-

- 600 kr

Skåpavgift*

60 cm

-

-

- 900 kr

Skåpavgift*

80 cm

-

-

- 1000 kr

Bilavgift

För medlemmar med egen golfbil Undertecknat avtal krävs för att få framföra privatägd golfbil Se avtal: Avtal nyttjande privat golfbil    1 200 kr

Spelrätt

Fr.o.m 26 år.

-

-

 -  

Se under fliken MEDLEM > SPELRÄTTER

 

*Obetalda skåp klipper vi hänglås och tömmer på ev. innehåll från 1 maj innevarande år. Ej inlämnad tagg till ytterdörren debiteras med 200 kr.