Medlemskap och avgifter

Årsavgifterna läggs upp för betalning via Min Golf senast under januari månad med förfallodatum 28 februari.

Medlems-, spel- och övriga avgifter 2023

Spelavgiften tillfaller Gävle Golfbana AB. Medlemsavgiften, städavgiften samt skåpavgiften tillfaller Gävle Golfklubb.

Kategori

Förklaringar

Spelavgift 2023

Medlemsavgift 2023

Städavgift 2023

Totalt 2023

Seniorer

Födda 1997 eller tidigare

6 000  kr

1 000 kr

400 kr 7 400 kr

Vardagsmedlem

Födda 1997 eller tidigare, vardagsspel till 15.00

4 775 kr

1 000 kr

400 kr 6 175 kr

Hyresmedlemskap 

Hyra av spelrätt

8 975 kr

1 000 kr

400 kr 10 375 kr

5 ronder/år

Med spelrätt, Pay & Play fritt

2 675 kr

1 000 kr

- 3 675 kr

5 ronder/år

Utan spelrätt, Pay & Play fritt

3 200 kr

1 000 kr

- 4 200 kr

22-25 år

Fullvärdig födda 1998-2001

3 725 kr

1 000 kr

400 kr 5 125 kr

Äldre juniorer

Födda 2002-2004

2 350 kr

1 000 kr

400 kr 3 750 kr

Yngre juniorer

Födda 2005-2010

1 350 kr

1 000 kr

- 2 350 kr

Knattar

Födda 2011 eller senare

350 kr

800 kr

- 1 150 kr

Pay & Play

Testebo fritt

1 520 kr

1 000 kr

- 2 520 kr

Passiva

Medlemmar med spelrätt som ej är aktiva

-

550 kr

- 550 kr

Städavgift

 

-

-

400 kr 400 kr

Skåpavgift*

40 cm

-

-

- 500 kr

Skåpavgift*

60 cm

-

-

- 800 kr

Skåpavgift*

80 cm

-

-

- 900 kr

Bilavgift

För medlemmar med egen golfbil Undertecknat avtal krävs för att få framföra privatägd golfbil Se avtal: Avtal nyttjande privat golfbil    1 200 kr

Spelrätt

Fr.o.m 26 år.

-

-

 -  

Se under fliken MEDLEM > SPELRÄTTER

 

*Obetalda skåp klipper vi hänglås och tömmer på ev. innehåll från 1 maj innevarande år. Ej inlämnad tagg till ytterdörren debiteras med 200 kr.