Medlemskap och avgifter

Årsavgifterna faktureras under januari med förfallodatum 28 februari.

Medlems-, spel- och övriga avgifter 2022

Spelavgiften tillfaller Gävle Golfbana AB. Medlemsavgiften, städavgiften samt skåpavgiften tillfaller Gävle Golfklubb.

Kategori

Förklaringar

Spelavgift 2022

Medlemsavgift 2022

Städavgift 2022

Totalt 2022

Seniorer

Födda 1996 eller tidigare

5 700 kr

1 000 kr

400 kr 7 100 kr

Vardagsmedlem

Födda 1996 eller tidigare, vardagsspel till 15.00

4 500 kr

1 000 kr

400 kr 5 900 kr

Hyresmedlemskap 

Hyra av spelrätt

8 500 kr

1 000 kr

400 kr 9 900 kr

5 ronder/år

Med spelrätt, Pay & Play fritt

2 500 kr

1 000 kr

- 3 500 kr

5 ronder/år

Utan spelrätt, Pay & Play fritt

3 000 kr

1 000 kr

- 4 000 kr

22-25 år

Fullvärdig födda 1997-2000

3 500 kr

1 000 kr

400 kr 4 900 kr

Äldre juniorer

Födda 2001-2003

2 200 kr

1 000 kr

400 kr 3 600 kr

Yngre juniorer

Födda 2004-2009

1 250 kr

1 000 kr

- 2 250 kr

Knattar

Födda 2010 eller senare

300 kr

800 kr

- 1 100 kr

Pay & Play

Testebo fritt

1 400 kr

1 000 kr

- 2 400 kr

Passiva

Medlemmar med spelrätt som ej är aktiva

-

500 kr

- 500 kr

Städavgift

 

-

-

400 kr 400 kr

Skåpavgift*

40 cm

-

-

- 450 kr

Skåpavgift*

60 cm

-

-

- 700 kr

Skåpavgift*

80 cm

-

-

- 800 kr

Bilavgift

För medlemmar med egen golfbil Undertecknat avtal krävs för att få framföra privatägd golfbil Se avtal: Avtal nyttjande privat golfbil    1 000 kr

Spelrätt

Fr.o.m 26 år.

-

-

 -  

Se under fliken MEDLEM > SPELRÄTTER

 

*Obetalda skåp klipper vi hänglås och tömmer på ev. innehåll från 1 maj innevarande år. Ej inlämnad tagg till ytterdörren debiteras med 200 kr.