Värdegrund

Vår värdegrund

Gävle Golfklubbs värdegrund: Utvecklas - Lära nya saker - Känna spänning - Gemenskap/Träffa kompisar - Ha kul, genomsyrar all verksamhet som vi gör tillsammans.

Utvecklas
Genom att få första kontakten med golfen i golfskola och sedan komma in i ledarledd träning ska ungdomarna, oavsett ålder, känna att de utvecklas som golfare och individ. De ska snabbt känna att de kan slå golfbollen så att de i tidig ålder kan komma ut på golfbanan och spela.

Lära nya saker
Genom att ha en konsekvent träning som är noggrant planerad ska ungdomarna känna att de lär sig nya saker och blir trygg i sin kunskap. Övningar ska repeteras pedagogiskt så en trygghet skapas innan nästa steg tas.

Känna spänning
Spelarna ska få uppleva spänning i både träning och i spel på banan redan under sitt första golfår. Träningen innehåller tävlingsmoment anpassade till ålder. Spelaren har möjlighet att spela på banan oavsett handicap eller inte.

Träffa kompisar/Gemenskap/Trygghet
Gemenskap byggs genom att alla ungdomar känner att de utvecklas, lär sig något så att gruppen blir intakt genom åren. Gemenskap skapas även genom aktiviteter i och utanför golfen. Som t.ex. läger och att åka och bada tillsammans. Relationer mellan två individer, där en part är i beroendeställning i förhållande till den andra parten, är inte acceptabla inom Gävle GK:s verksamheter. Relationen mellan ledare och aktiv inom idrottsrörelsen karaktäriseras av en ojämn maktrelation. Det är inte förenligt med våra värdegrunder som syftar till att skapa trygghet och gemenskap.

Ha kul
Ungdomarna kommer uppleva att det är kul eftersom att ledarna ger uppmärksamhet och feedback samt att gruppen och individen känner utveckling.
Det skapas även glädje genom positiva ledare, roliga inslag i övningar samt att gruppen har en trygghet tillsammans.