Följande gäller vid frost och dimma


Vid frost

  • Det är absolut förbjudet att spela vid frost på banorna
  • Bokade starttider förfaller och kan bokas om i mån av plats (De flyttas alltså inte fram)
  • Det är en omöjlighet att säga när frosten släpper på förhand
  • Boka gärna en senare starttid under den tiden på året då frost kan vara en faktor
Vid dimma
  • Det är absolut förbjudet att spela vid dimma på banorna
  • Bokade starttider förfaller och kan bokas om i mån av plats (De flyttas alltså inte fram)
  • Det är omöjligt att säga när dimman lägger sig på förhand
  • Boka gärna en senare starttid under den tiden på året då dimma kan vara en faktor på morgonen.