Kallelse till höstårsmöte


Härmed kallas till höstårsmöte för Gävle Golfklubb.
Datum: 30 november
Tid: 19:00
Plats: Tamburinen, Gävle Konserthus

Årsmöteshandlingarna finns att tillgå här nedan samt i utskriven form på kansliet.
Kompendium höstårsmöte 2022