Information om pågående och kommande arbeten på våra banor


Anläggandet av främre tees på Gamla banan kommer att slutföras under nästa vecka. De kommer att sås i vår och bör vara spelbara i mitten av nästa sommar. Längden blir ca 4200m och benämningen på teena blir därför 42. Byggnationen av dessa tees möjliggörs genom bidrag från Gävle Kommun och SISU Idrottsutbildarna.

Därefter kommer vi att börja anlägga den nya målgreenen på Rangen. Den blir ca 600 kvm stor och ligger på ett avstånd om 120 meter. Vi räknar med att den blir klar under hösten.

Hålpipning av greenerna genomförs den 17/10 på Avan och den 19/10 på Gamla Banan. Hålen fylls sedan med sand. Detta görs för att stärka rotsystemet i greenerna. De kommer att vara spelbara efter utfört arbete.

Tidbokningen gäller i år till söndag 16 oktober, resten av säsongen gäller pegränna.