Tack Ellert och Inger


Två av klubbens medlemmar, Ellert och Inger Gunnarsson, ser till att blommor, buskar och planteringar runt klubbhusområdet är välvårdade och levande. En viktig insats som syftar till att öka trivseln kring klubbhuset. Vi tackar Ellert och Inger för den tid och kraft ni lägger på att hålla klubben i extra fint blommigt och grönt skick.