Kallelse till vårårsmötet


Härmed kallas till vårårsmötet 2024 enligt nedan:
Datum & tid: 29 april kl. 19:00
Plats: Gävle Konserthus

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga här nedan samt i utskriven form på kansliet.
Dagordning vårårsmöte 2024
Kompendium verksamhetsberättelser 2023
Årsredovisning 2023

Tänk på att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan och att årsavgiften måste vara betald senast 31 mars för att du som medlem ska ha rösträtt på mötet. 

Varmt välkomna!