Tävlingsinformation

Generella tävlingsregler är fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF, länk till dessa hittar du längst ner på sidan. Här redovisas ytterligare information om vad som normalt gäller på Gävle Golfklubb:

Anmälan/Avanmälan/Startlista

 • Vid avanmälan efter lottning tillfaller tävlingsavgifterna klubben om inte särskilda skäl finns att återbetala. Anmälan till tävling ska normalt göras på www.golf.se eller i reception. Tävlingsavgifterna betalas vid anmälan. Vid vissa singeltävlingar ges möjlighet att välja från vilket tee spelaren önskar spela från.
 • Avanmälan efter lottning:
  Tävlingsdagen till kontaktperson som finns angiven i starttidsinformationen eller receptionen/tidsbokningen, 026-120333
 • Spelare som uteblir från tävling utan att meddela sig, stängs av från deltagande i två veckor. I övrigt gäller samma som vid avanmälan.
 • Startlistan är normalt klar kl. 15:00 två dagar före tävlingsstart. Lista publiceras på www.golf.se och på anslagstavla på klubben. Om du har valt det så får du normalt även infon via mejl.

HCP

 • Efter en officiell tävling förs HCP-förändringarna automatiskt till registret. Det är spelarens ansvar att innan tävlingsanmälan se till att registrerat HCP stämmer med verkligheten.
  HCP-justeringar görs via www.golf.se, via terminal eller i klubbens reception. Markörens golf-id måste anges.
 • Tävlingkommittéen förbehåller sig rätten att vid tävling kunna justera klassindelningen för att uppnå jämna klasser.

Golfbil/Avståndsmätare

 • Golfbil är endast tillåtet med utfärdat tillstånd/läkarintyg som ska uppvisas för tävlingsledningen i samband med registrering i tävlingsexpeditionen.Om inte annat sägs i villkoren för en tävling får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som mäter avstånd.
  Används en avståndsmätare som även kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelet (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur osv) bryter spelaren mot Regel 4-3a för vilket plikten är diskvalifikation. Dessa funktioner skall vara avstängda.

Tävlingsdagen

 • Senast 5 minuter före start ska spelaren befinna sig på första tee. Registrering i tävlingsexpeditionen minst 30 minuter före start för att hämta ut scorekort och i vissa fall betala tävlingsavgifterna.
 • Vid tävlingar med kanonstart, var ute i extra god tid, alla ska betala och hämta scorekort samtidigt och alla spelare ska hinna ut till sitt starttee
 • Tävlingsavgifter om inget annat framgår av tävlingsinbjudan/tävlingsfakta:
  Singeltävling: 150 kr
  Partävling: 300 kr/par
  Matchtävling: 150 kr
  Tävlingsgreenfee: 400 kr (kan ej kombineras med andra rabatter). Avgifterna betalas vid anmälan.
 • Hundar får ej medfölja på tävlingsronder.
 • Mobiltelefon får endast medföras om ringsignalen är avslagen. Samtal i telefon får ej ske annat än vid väntan på tee eller tillkallande av domare/tävlingsledare och då först efter medspelarnas godkännande.
 • Om inte annat anges sker prisutdelning snarast möjligt efter att sista boll i respektive klass kommit in. Pris vid tävlingen ska mottagas personligen. I undantagsfall får pris hämtas av ombud på plats, under förutsättning att tävlingsledningen givit sitt medgivande. I annat fall går priset till nästa tävlande i resultatlistan.

Matchtävlingar

 • Vid för sent genomförd match riskerar båda sidor att bli diskvalificerade. Båda sidor har lika stort ansvar för att matchen kommer till stånd inom angiven tid.
 • Anstånd, med max någon dag, ska begäras hos tävlingsledningen. Därefter kan tävlingsledningen bestämma dag och tid och den spelare som då står på Tee förklaras som vinnare.