ParagolfVälkommen till Gävle Golfklubb och prova golf, en rolig
motions- och tävlingsidrott!

Du som har någon form av
funktionsnedsättning eller funktionsvariation

(som t.ex. rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning/NPF, synnedsättning) kan också spela golf!
Vi på Gävle Golfklubb vill att fler ska få uppleva glädjen att spela golf, träffa golfkompisar och umgås på vår fina golfanläggning.


Kontakta [email protected] om du vill prova på eller har frågor. Ange gärna vilken form av funktionsvariation du har i syfte att göra det lättare för oss att ta fram rätt utrustning till dig. Ledsagare är också välkomna.
Välkommen till golfen och Gävle Golfklubb

Funktionsbeskrivning för Paragolf vid Gävle Golfklubb 2023


Inledning
Golf är en idrott där alla kan umgås på samma villkor och är en fantastisk källa till kraft, inspiration och glädje.
Gävle Golfklubb vill möjliggöra för personer med funktionsvariationer att kunna använda våra banor och träningsanläggningar.
Vi strävar efter att med glädje och kunskap kunna erbjuda såväl ungdomar som vuxna träning utifrån deras egna förutsättningar och ambitioner.

Övergripande mål

 • Att ge personer med funktionsvariationer, i gävleområdet, möjlighet att utöva rolig och säker golf.
 • att personer med funktionsvariationer ska känna glädje till golfen och etablera gott kamratskap och social samhörighet i vår golfklubb.
 • Att vår golfklubb välkomnar och profilerar sig som en klubb där alla som vill prova på och spela golf får den möjligheten.

Ansvarsområden för arbetsgruppen
 • Att etablera, utveckla och upprätthålla en föredömlig Paragolfverksamhet på klubben.
 • Att i första hand fokusera på den sociala nyttan för spelarna.
 • Att säkerställa möjligheter för spelarna att träna, tävla och i övrigt nyttja klubbens anläggningar.
 • Att möjliggöra tävlingsspel för de som vill.
 • Att aktivt söka bidrag till utveckling av Paragolfverksamheten.

Arbetsgruppens uppgifter
 • Att aktivt locka och rekrytera spelare till Paragolfen.
 • Att etablera och utveckla träningsformer och träningstillfällen som passar alla deltagare.
 • Att undersöka extra behov i form av utrustning och anpassning av lokaler och banor etc. och om möjligt genomdriva investeringar.
 • Att upprätthålla kontakt med SGF´s Paragolfverksamhet för utveckling och tävling.
 • Att hjälpa dem som vill tävla att komma igång.
 • Att undersöka möjligheter till bidrag samt söka bidrag för ändamålsenlig utrustning och annan materiel. 
Strategi
 • Vi tar ett steg i taget, siktar lagom högt och utformar en verksamhet som passar deltagarna i Paragolf och Gävle GK.
 • Vi arbetar nära våra viktigaste partners; Gästrike/Hälsinge Golfdistrikt, SISU Idrottsutbildarna och i viss mån Svenska Golfförbundet i syfte att uppnå långsiktig struktur i verksamheten.
 • Vi vill på sikt skapa en väl fungerande Paragolfkommitté som organiserar verksamheten.
 • Vi vill aktivera och engagera fler ledare utöver våra klubbtränare.
 • Vi vill kunna erbjuda relevanta utbildningar för våra ledare. Syftet är att säkerställa en mycket god kompetensnivå.
 • Vi ska bli bättre på att informera och kommunicera om Paragolfverksamheten i klubben, lyfta fram och visa på fördelarna med en bra Paragolfverksamhet samt att skapa stolthet hos övriga medlemmar.

Organisation 2023
 • En arbetsgrupp som har att utveckla Gävle Golfklubbs koncept för Paragolf.  
 • Tränare (klubbens pro).  
 • Träningsstöd i form av anhöriga och andra frivilliga.

Prioriterad verksamhet 2023
 • Utveckla träningsformer och träningsmetoder,
 • genomföra prova på/aktivitetsdag för nya paragolfare,
 • delta med aktiva och ledare vid Gästrike/Hälsinge Golfdistrikts Paragolfcamp,
 • påbörja samarbete med närliggande golfklubbar,
 • söka stipendier och bidrag för anskaffning av utrustning,
 • delta vid paragolftävlingar på regional och nationell nivå för de som så önskar,
 • finna former för kommunikation och information om vår verksamhet på Gävle GK hemsida, Facebook, Instagram samt i media.