Banutvecklingsplan

Banutvecklingsprojekt


Se presentationsmaterialet från informationsträffarna med vår banarkitekt Christian Lundin 30-31 augusti här nedan:

Presentation masterplan inledning

Presentation masterplan Gamla Banan

Presentation masterplan Avan + träningsområden

Film från informationspass med Christian Lundin


Frågor & svar


Här nedan kommer vi att fylla på med de vanligaste frågorna vi får om banutvecklingsprojektet. Uppdaterat efter informationsträffarna i slutet på augusti 2023.

Vad kommer det att kosta att genomföra banutvecklingsplanen på Gamla Banan?
Kostnaden kommer att presenteras vid nästa informationsträff. Då skarpa offerter har inhämtats kommer kostnaden att redovisas i sin helhet, även en finansieringsplan kommer att redovisas vid detta tillfälle.
 
När blir nästa informationsmöte och när kommer vi medlemmar att ta beslut i frågan?
Nu riktas arbetet in på att ta fram en finansieringsplan och en kostnadskalkyl för Gamla Banan. Först när detta är klart kan vi kalla till nästa informationsmöte. På Avan påbörjas arbetet redan nu i höst med projektering av bunkrar och tees.
 
Varför säljer inte klubben marken vid Gamla Banans hål 3?
Där kan inte en detaljplan för bostäder godkännas då det finns salamandrar i dammen. 

Har du frågor om projektet så mejla till Klubbchef, Peter Stenberg: [email protected]