Träning & Tävling


Gävle Golfklubb erbjuder organiserad träning för juniorer 0-21. Är du intresserad att bli en del av gemenskapen i Gävle Golfklubbs juniorverksamhet som spelare eller ledare? Ta kontakt med koordinatorn för aktuell åldersgrupp för mer information:

Fredrik Stenberg
072-183 05 27
[email protected]
Blå grupp 0-12 år & Grön grupp 13-16 år

Bertil Gyllner
070-633 61 20
[email protected]
Gul grupp 17-21 år

Läs mer om hur Gävle Golfklubbs juniorverksamhet bedrivs i verksamhetsplanen: Juniorverksamhet

Värdegrund och kultur
Vår verksamhet ska genomsyras av:

  • Utvecklas/Lära nya saker
  • Känna spänning
  • Träffa kompisar/Gemenskap
  • Ha kul
  • Vi jobbar tillsammans som ett lag

Utvecklas/Lära nya saker
Genom att få första kontakten med golfen i golfäventyret och sedan komma in i ledarledda
träning ska ungdomarna, oavsett ålder känna att de utvecklas som golfare och individ. Det är
viktigt att lära barnen att få bollen att flyga så att det blir roligt att komma ut och spela på
banan.

Lära nya saker genom att ha en konsekvent träning som är noggrant planerad. Övningar ska
repeteras pedagogiskt så en trygghet skapas innan nästa steg tas.

Känna spänning
Spelarna ska få uppleva spänning både i träning och i spel på banan redan under sitt första
golfår. Träningen innehåller tävlingsmoment anpassat till ålder. Spelaren har möjlighet att
spela på banan oavsett hcp eller inte.

Träffa kompisar/Gemenskap
Gemenskap byggs upp genom att alla ungdomar känner att de utvecklas, lär sig något så
gruppen blir ”intakt” genom åren. Gemenskap skapas också genom aktiviteter i och utanför
golfen till exempel läger och åka bada tillsammans.

Ha kul
Ungdomarna kommer uppleva att det är kul genom att ledarna ger uppmärksamhet, feedback
samt att gruppen och individen känner utveckling. Det skapas även glädje genom positiva
ledare, roliga inslag i övningar samt att gruppen har en trygghet tillsammans

Vi jobbar tillsammans som ett lag

  • vi har Sveriges starkaste träningskultur
  • vi hjälper våra barn och ungdomar att från en tidig ålder uppleva en brant utvecklingskurva med känsla av framgång och glädje
  • man får alltid en kram när man kommer i mål
  • vi jobbar tillsammans mot lägre scorer
Vision
Vi är en av de ledande elit och ungdomsklubbarna i Sverige och det naturliga valet när barn
och ungdomar väljer idrott i Gävle.
Våra spelare utvecklas som individer och golfspelare.