Vid händelse av frost eller dimma


Följande gäller vid frost respektive dimma på Gävle Golfklubb

Frost

Det är absolut förbjudet att beträda en helt eller delvis frosttäckt bana. Risken för skador som dröjer sig kvar länge är en konskevens av att beträda en frosttäckt bana.
Bokade starttider förfaller (de flyttas alltså inte fram) och kan endast bokas om i mån av plats. Tänk på detta vid bokning av starttider under de tider på året där det finns en risk för frost. Besked om när en bana som är stängd på grund av frost kan öppna kan komma att lämnas med mycket kort varsel. Frosten släpper när den släpper och det är ingenting som går att påverka.

Dimma
Det är absolut förbjudet att spela utan att kunna förvissa sig om att det är säkert att slå ett slag. Detta kan vara omöjligt vid tjock dimma. Äventyra aldrig säkerheten vid spel då dåilg sikt råder