Medlemskap och avgifter

Årsavgifterna faktureras i slutet på november inför kommande säsong med förfallodatum 28 februari.

Medlems-, spel- och övriga avgifter 2019

Spelavgiften tillfaller Gävle Golfbana AB. Medlemsavgiften, städavgiften samt skåpavgiften tillfaller Gävle Golfklubb. GIT-avgiften tillfaller SGF. 

Kategori

Förklaringar

Spelavgift 2019

Medlemsavgift 2019

Städavgift 2019

GIT-avgift 2019

Totalt 2019

Seniorer

Födda 1993 eller tidigare

5 050 kr

1 000 kr

400 kr 55 kr 6 505 kr

Vardagsmedlemmar

Födda 1993 eller tidigare, vardagsspel till 15.00

3 920 kr

980 kr

400 kr 55 kr 5 355 kr

Hyresmedlemskap

Hyra av spelrätt

6 900 kr

1 000 kr

400 kr 55 kr 8 355 kr

5 ronder/år

Med spelrätt, Pay & Play fritt

2 480 kr

620 kr

- 55 kr 3 155 kr

5 ronder/år

Utan spelrätt, Pay & Play fritt

2 880 kr

720 kr

- 55 kr 3 655 kr

22-25 år

Fullvärdig födda 1994-1997

3 200 kr

800 kr

400 kr 55 kr 4 455 kr

Äldre juniorer

Födda 1998-2000

2 280 kr

570 kr

400 kr 55 kr 3 305 kr

Yngre juniorer

Födda 2001-2006

1 600 kr

400 kr

- 55 kr 2 055 kr

Knattar

Födda 2007 eller senare

760 kr

190 kr

- 55 kr 1 005 kr

Pay & Play

Testebo fritt

1 680 kr

420 kr

- 55 kr 2 155 kr

Passiva

Medlemmar med spelrätt som ej är aktiva

-

400 kr

- - 400 kr

Städavgift

 

-

-

400 kr - 400 kr

Skåpavgift

40 cm

-

-

- - 400 kr

Skåpavgift

60 cm

-

-

- - 600 kr

Skåpavgift

80 cm

-

-

- - 700 kr

GIT-avgift

Samtliga medlemmar

-

-

- 55 kr 55 kr

Spelrätt

Fr.o.m 26 år.

-

-

 -  -  

Se under fliken MEDLEM > SPELRÄTTER

 

Obetalda skåp klipps hänglås och töms på ev. innehåll från 1 maj innevarande år.  Ej inlämnad tagg till ytterdörren debiteras med 200 kr. 

Greenfee 2019

Vi tillämpar 18 hålsgreenfee på Avan och Gamla Banan. Greenfeeintäkterna tillfaller Gävle Golfbana AB.

 

Banor

Förklaringar

Pris 2019

Avan vardagar

 

500 kr

Avan helger

 

600 kr

Gamla Banan vardagar

 

450 kr

Gamla Banan helger

 

550 kr

För ytterligare spel samma dag

Rabatt utgår med    

50%

Gäst till medlem

En gäst per medlem. Rabatt med

100 kr

Juniorer

Rabatt med

50%

Tävlingsgreenfee

Inga rabatter  utgår

300 kr

Vardagsmedlem

Vardagar efter 15.00 och helger rabatt med

200 kr

5 ggr medlemskap

Rabatt fr. 6:e ronden på Avan,Gamla

100 kr

Pay & Play medlemskap

Rabatt på Avan, Gamla

100 kr

Testebo 22 år och äldre

Gävlemedlemmar spelar gratis

150 kr

Testebo 21 år och yngre

Gävlemedlemmar spelar gratis

80 kr