Medlemskap och avgifter

Årsavgifterna faktureras under januari med förfallodatum 28 februari.

Medlems-, spel- och övriga avgifter 2021

Spelavgiften tillfaller Gävle Golfbana AB. Medlemsavgiften, städavgiften samt skåpavgiften tillfaller Gävle Golfklubb.

Kategori

Förklaringar

Spelavgift 2021

Medlemsavgift 2021

Städavgift 2021

Totalt 2021

Seniorer

Födda 1995 eller tidigare

5 550 kr

1 000 kr

400 kr 6 950 kr

Vardagsmedlem

Födda 1995 eller tidigare, vardagsspel till 15.00

4 350 kr

1 000 kr

400 kr 5 750 kr

Hyresmedlemskap (kö)

Hyra av spelrätt

7 500 kr

1 000 kr

400 kr 8 900 kr

5 ronder/år

Med spelrätt, Pay & Play fritt

2 400 kr

1 000 kr

- 3 400 kr

5 ronder/år

Utan spelrätt, Pay & Play fritt

2 900 kr

1 000 kr

- 3 900 kr

22-25 år (kö)

Fullvärdig födda 1996-1999

3 350 kr

1 000 kr

400 kr 4 750 kr

Äldre juniorer

Födda 2000-2002

2 100 kr

1 000 kr

400 kr 3 500 kr

Yngre juniorer

Födda 2003-2008

1 180 kr

1 000 kr

- 2 180 kr

Knattar

Födda 2009 eller senare

200 kr

800 kr

- 1 000 kr

Pay & Play

Testebo fritt

1 300 kr

1 000 kr

- 2 300 kr

Passiva

Medlemmar med spelrätt som ej är aktiva

-

500 kr

- 500 kr

Städavgift

 

-

-

400 kr 400 kr

Skåpavgift

40 cm

-

-

- 400 kr

Skåpavgift

60 cm

-

-

- 600 kr

Skåpavgift

80 cm

-

-

- 700 kr

Bilavgift

För medlemmar med egen golfbil        1 000 kr

Spelrätt

Fr.o.m 26 år.

-

-

 -  

Se under fliken MEDLEM > SPELRÄTTER

 

Obetalda skåp klipps hänglås och töms på ev. innehåll från 1 maj innevarande år. Ej inlämnad tagg till ytterdörren debiteras med 200 kr. 

Greenfee 2021

Vi tillämpar 18 hålsgreenfee på Avan och Gamla Banan. Greenfeeintäkterna tillfaller Gävle Golfbana AB.

 

Banor

Förklaringar

Pris 2021

Avan vardagar

 

550 kr

Avan helger

 

650 kr

Gamla Banan vardagar

 

500 kr

Gamla Banan helger

 

600 kr

Gäst till medlem

En gäst per medlem. Rabatt med

100 kr

Juniorer

Rabatt med

50%

Tävlingsgreenfee

Inga rabatter  utgår

300 kr

Vardagsmedlem

Vardagar efter 15.00 och helger rabatt med

200 kr

5 ggr medlemskap

Rabatt fr. 6:e ronden på Avan,Gamla

100 kr

Pay & Play medlemskap

Rabatt på Avan, Gamla

100 kr

Testebo 22 år och äldre

Gävlemedlemmar spelar gratis

150 kr

Testebo 21 år och yngre

Gävlemedlemmar spelar gratis

80 kr