Medlemskap och avgifter

Årsavgifterna faktureras i slutet på november inför kommande säsong med förfallodatum 28 februari.

Medlems-, spel- och övriga avgifter 2020

Spelavgiften tillfaller Gävle Golfbana AB. Medlemsavgiften, städavgiften samt skåpavgiften tillfaller Gävle Golfklubb. GIT-avgiften tillfaller SGF. 

Kategori

Förklaringar

Spelavgift 2020

Medlemsavgift 2020

Städavgift 2020

GIT-avgift 2020

Totalt 2020

Seniorer

Födda 1994 eller tidigare

5 250 kr

1 000 kr

400 kr 70 kr 6 720 kr

Vardagsmedlem

Födda 1994 eller tidigare, vardagsspel till 15.00

4 050 kr

1 000 kr

400 kr 70 kr 5 520 kr

Hyresmedlemskap

Hyra av spelrätt

7 150 kr

1 000 kr

400 kr 70 kr 8 620 kr

5 ronder/år

Med spelrätt, Pay & Play fritt

2 500 kr

700 kr

- 70 kr 3 270 kr

5 ronder/år

Utan spelrätt, Pay & Play fritt

2 900 kr

800 kr

- 70 kr 3 770 kr

22-25 år

Fullvärdig födda 1995-1998

3 150 kr

1 000 kr

400 kr 70 kr 4 620 kr

Äldre juniorer

Födda 1999-2001

2 000 kr

950 kr

400 kr 70 kr 3 420 kr

Yngre juniorer

Födda 2002-2007

1 500 kr

550 kr

- 70 kr 2 120 kr

Knattar

Födda 2008 eller senare

800 kr

200 kr

- 70 kr 1 070 kr

Pay & Play

Testebo fritt

1 700 kr

500 kr

- 70 kr 2 270 kr

Passiva

Medlemmar med spelrätt som ej är aktiva

-

400 kr

- - 500 kr

Städavgift

 

-

-

400 kr - 400 kr

Skåpavgift

40 cm

-

-

- - 400 kr

Skåpavgift

60 cm

-

-

- - 600 kr

Skåpavgift

80 cm

-

-

- - 700 kr

GIT-avgift

Samtliga medlemmar

-

-

- 70 kr 70 kr

Spelrätt

Fr.o.m 26 år.

-

-

 -  -  

Se under fliken MEDLEM > SPELRÄTTER

 

Obetalda skåp klipps hänglås och töms på ev. innehåll från 1 maj innevarande år.  Ej inlämnad tagg till ytterdörren debiteras med 200 kr. 

Greenfee 2020

Vi tillämpar 18 hålsgreenfee på Avan och Gamla Banan. Greenfeeintäkterna tillfaller Gävle Golfbana AB.

 

Banor

Förklaringar

Pris 2020

Avan vardagar

 

500 kr

Avan helger

 

600 kr

Gamla Banan vardagar

 

450 kr

Gamla Banan helger

 

550 kr

Gäst till medlem

En gäst per medlem. Rabatt med

100 kr

Juniorer

Rabatt med

50%

Tävlingsgreenfee

Inga rabatter  utgår

300 kr

Vardagsmedlem

Vardagar efter 15.00 och helger rabatt med

200 kr

5 ggr medlemskap

Rabatt fr. 6:e ronden på Avan,Gamla

100 kr

Pay & Play medlemskap

Rabatt på Avan, Gamla

100 kr

Testebo 22 år och äldre

Gävlemedlemmar spelar gratis

150 kr

Testebo 21 år och yngre

Gävlemedlemmar spelar gratis

80 kr