Idrottskommittéen

Roger Johansson

Ordförande

Lars Wallstedt

Tävlingsansvarig

Mikael Wendin

Träningsgrupper Elit och Jun

Bertil Gyllner

Träningsgrupper Grön (Pojkar och Flickor 13-15 år)

Per Gnosspelius

Ekonomi

Per Liv

PRO

Bino Rindestig

Marknad

Örjan Sjöström

Utbildning