Framtidsgruppen

Gruppen arbetar med utvecklingsfrågor för våra banor. Bland annat ligger stort fokus just nu på att ta fram en strategi för ombyggnationen av greenerna på Gamla Banan. Mer information om detta kommer att lämnas via hemsidan, mejl men även genom informationsmöten.

Kenneth Andersson

Peter Stenberg

Micke Lagestam

Erik Svärd