Arbetsgrupper

Framtidsgruppen

Kenneth Andersson  

Peter Stenberg

Micke Lagestam

Erik Svärd

Framtidsgruppens uppgift:

Gruppen arbetar med utvecklingsfrågor för våra banor. Bland annat ligger stort fokus just nu på att ta fram en strategi för ombyggnationen av greenerna på Gamla Banan. Mer information om detta kommer att lämnas via hemsidan, mejl men även genom informationsmöten. Har du frågor eller synpunkter till gruppen kan du använda frågeformuläret här: FRÅGEFORMULÄR

Blomstergruppen

Tar hand om den estetiska utsmyckningen på vår klubb. Gruppen består av några få medlemmar, som jobbar i nära samarbete med klubbchefen. Tillsammans strävar de efter att områdena kring klubbhus och parkering ska vara så fina de bara kan. För att uppnå en så attaktiv anläggning som möjligt önskas gruppen utökas med ytterligare medlemmar, som är intresserade av trägårdsarbete.

Vill du vara med att hjälpa till? Kontakta samordnare: Ulla Hermansson u.hermansson@outlook.com 

Frivilligkåren

I samarbete med klubbchef och banchef utför gruppen olika former av arbete på klubben. Det är arbeten som avlastar all övrig anställd personal och som gör att klubben kan få den finnish vi alla önskar. Gruppen består just nu av ett mindre antal Old Members och något yngre medlemmar. Kan vi få in ytterligare deltagare i Frivilligkåren kommer det att ge ännu bättre resultat.

Vill du vara med att hjälpa Frivilligkåren? Kontakta samordnare: Odd Kläringe odden44@gmail.com

 

Golfvärdar / Starters

Utöver de normala uppgifterna som att skapa trivsel och bra speltempo, kommer även kontroll av greenfee och bokningarna genomföras på våra tre banor.

Syftet med åtgärderna är att ge våra medlemmar och gäster en väl fungerande golfanläggning.

Vill du vara golfvärd? Kontakta klubbens reception eller klubbchef
Peter Stenberg peter.stenberg@gavlegolf.com