Kallelse till vårmöte

Vårmötet äger rum 25 April i Bo-Linde salen, Gävle Konserthus med start kl. 19:00. 

Handlingarna finns tillgängliga här nedan och på kansliet.

Kommentarer