Tänk på detta vid frost

I veckans klubbsnack fokuserar vi på ett årligen återkommande bekymmer för golfaren, nämligen frost. Vi går mot den tiden på året då det kan vara vita och inte gröna ytor man möts av när man anländer till golfklubben. Likt övriga golfklubbar råder det ovillkorligen spelförbud vid frost på Gävle GK och här redogör vi varför det är så viktigt att inte spela på frostiga banor. Nedan är ett utdrag från tidningen Svensk Golf från oktober 2010.

Gräset är väldigt känsligt innan det är invintrat, speciellt vid första frosten. Att spela på greenerna då kan orsaka svåra problem som tar tid att bli av med. När första frosten kommer innehåller gräset fortfarande mycket vatten och har inte hunnit härdats och anpassat sig till den kyligare säsongen. Då är risken större att plantan skadas och dör om golfarna kliver omkring på ytan. Marken packas under spelarens tyngd, luften trycks ur marken varpå rötter och mikroliv dör, just där spelaren gått. Risken finns också att det samlas vatten på ytan där spelaren gått, fryser till is och bildar isbränna som dödar gräset. Det är vanligt att alger bildas i fläckarna efter isbrännan, och det är svårt att få nysått gräs att ta sig i dessa fläckar.

Slitaget av spelet på frusna greener kan förstöra gräsplantans delar, speciellt tillväxtpunkten som ligger i markytan. Dessutom glesas gräset ut och ger utrymme för svampsporer att få grepp. Svampsporerna sprids bland annat via golfarens skor och en försvagad gräsplanta är då ett lätt byte.

Kommentarer