Provisoriska greener hål 5 och 8 på Gamla Banan

Från 6/5 så kommer vi att tillfälligt stänga puttinggreenen vid studion, green 5 och 8 på Gamla banan för att få dem i spelbart skick så fort som möjligt. Vi räknar med att det kan ta ca 3 veckor innan vi kan öppna dessa igen och under tiden så kommer det finnas provisoriska greener på hål 5 och 8. Vi reducerar tillfälligt greenfeen för Gamla Banan till 300 kr på vardagar och 350 kr på helger under denna period.

Det har visat sig att under rådande omständigheter, med lite för låga dygnsmedel-temperaturer i kombination med ett högre speltryck än normalt, att ytorna inte har någon chans att läka ihop och vi ser en risk att vi kan få dras med skador långt in på säsongen om vi inte nu vidtar lite kraftigare åtgärder. Vi kommer att hålpiplufta, hjälpså och täcka dessa greener med duk för att driva upp nytt gräs så snabbt det bara går. Anledningen till att de här tre greener skiljer sig från övriga greener är, som vi skrev i informationsbrevet förra veckan, att de ligger inom sekundärt vattenskyddsområde och vi får inte använda oss av någon form av kemiskt bekämpningsmedel som motverkar skadesvamp.

Kommentarer