Viktig information om uppdaterade slopetabeller för Avan

I augusti slopades Avan om enl. det 10 års intervall som gäller. När vi för ca 2 veckor sedan fick resultatet av slopevärderingen noterade vi att den nya slopen skiljde sig väsentligt från den gamla. Efter att klubben kontaktat slopegruppen visade det sig att vissa värden var felaktigt inmatatde. Detta är nu åtgärdat och nya slopetabeller finns på hemsidan samt nya värden är inlagda i GIT. Nedan finns slopetabellerna att ta del av som PDF:

Kommentarer