När en tävling behöver avbrytas...

Vi befinner oss just nu i en tidsperiod där åskväder och kraftigt regn är vanligt förekommande. Då golfveckan pågår för fullt så kan det vara bra att ha koll på vilka signaler som används om en tävling behöver avbrytas. När spelet avbryts så gäller återsamling i klubbhuset för information av tävlingsledningen. Följande upplägg på signaler finns angivna i ”Regler för Golfspel” och används av tävlingsledningar både i Sverige och utomlands:

  • En lång signal med siren: Avbryt spelet omedelbart
  • Två korta signaler, upprepade gånger: Återuppta spelet
  • Tre korta signaler, upprepade gånger: Avbryt spelet men du/ni får spela klart ett påbörjat hål

Vid avbrott i spelet rekommenderas att man markerar bollen oavsett var den ligger på spelfältet.

Kommentarer