Vad är Afternoon Tee?

Temat för veckans klubbsnack är projektet Afternoon Tee som sedan 2013 är ett bestående inslag på Gävle GK. Det hela har sin början när dåvarande styrelseledamot Kamilla Fredberg drog igång projektet som du kan läsa mer om nedan. Kort sammanfattat kan det beskrivas som ett medlemsvårdande projekt.

Syftet med projektet har varit att skapa ett forum där den som genomgår Grönt Kort-kursen dels ska introduceras till spel på banan men även hitta golfkompisar att spela med. Det sistnämnda, det vill säga att hitta golfkompisar har visat sig vara av stor betydelse för om man väljer att fortsätta med golf eller inte. I enkätsvar och undersökningar genomförda av Svenska Golfförbundet bland de som har valt att sluta med golfen är ett återkommande svar att man inte har någon att spela med. Konceptet är enkelt och bygger på att det ska vara enkelt för deltagaren. Varje måndag finns det avsatta tider för spel. Som ny medlem i klubben eller som återvändande medlem är det fritt fram att dyka upp på dessa tider. Ingen föranmälan krävs och man deltar på så många tillfällen man själv vill.  

Inför säsongen 2018 inleddes ett samarbete med Rickard Klingberg och Richard Sundström på Mackmyra GK som intresserat sig för upplägget på Gävle GK och som fortlöper fortfarande. Medlemmar på respektive klubb träffas som vanligt men hos varandra. Det vill säga varannan vecka är det spel på Testebo i Gävle och varannan vecka är det spel hos Mackmyra. Ett uppskattat initiativ för att skapa variation och inspiration för att besöka andra banor än hemmaklubben. En annan viktig aspekt är fortlöpande träning där deltagarna har erbjudits träning i grupp till självkostnadspris med ett antal fasta träningstillfällen per säsong. Under 2020 pausades dessa tillfälligt på grund av osäkerheten kring corona men finns med i planerna framöver. Bilden är tagen vid den första träffen 2013 där klubbens dåvarande PRO Hans Åberg ledde ett träningspass med hjälp av Kamilla Fredberg, Peter Stenberg och Johan Hilllblom då uppslutning blev större än förväntat.

Du kan läsa mer om Afternoon Tee på klubbens hemsida.

Kommentarer