Information om vårårsmötet

På grund av rådande omständigheter med den pågående pandemin så skjuter vi upp vårårsmötet på obestämd tid. Nedan återfinns årsmöteshandlingrna. Frågor om årsredovisningen och verksamhetsberättelsen ställs till klubbchefen på 026-12 03 35 eller peter.stenberg@gavlegolf.com 

Kommentarer