Frost

Vid frost är banorna stängda. Bokade tider förfaller och kan bokas om i mån av plats.

Checklista vid dimma

  • Ser du så långt som du slår?
  • Kan du garantera att det inte finns andra spelare framför dig?
  • Kan du garantera att det inte pågår arbeten framför dig?

Svarar du nej på NÅGON av dessa – SPELA INTE!
Att du har en bokad starttid har ingen betydelse - vädret råder.

När frosten kommer...

...då är banan stängd!

Inget spel tillåts vid frost, gäller både fairway och greener.
Att du har en starttid har ingen betydelse - vädret råder.

Kommentarer

Fler artiklar