Historik

Allt efter att åren går förbleknar kunskapen om hur en av Sveriges största klubbar bildades och hur klubben har utvecklats under åren. Det är därför angeläget att dokumentera och bevara dokument, foton och kunskap för framtida generationer. Material finns bevarat på Arkiv Gävleborg. Du som har material, foton eller minnen kan kontakta Peter Stenberg. peter.stenberg@gavlegolf.com 026-120335