Naturvärden

Gävle Golfklubb lyfter fram naturvärdena

Välkommen till Gävle Golfklubb, hälsar från vänster Bo Norell, Sven H Jansson, Sidney Jämthagen, Peter Stenberg och konstnär Hans Limbus Tjörneryd. Foto: Gävle Golfklubb

Välkommen till Gävle Golfklubb, hälsar från vänster Bo Norell, Sven H Jansson, Sidney Jämthagen, Peter Stenberg och konstnär Hans Limbus Tjörneryd. Foto: Gävle Golfklubb

Gävle Golfklubb kan med glädje konstatera att golfklubbens anläggning är en av landets mest välbesökta golfanläggningar. Årligen spelas minst 100 000 golfronder på klubbens tre banor; Avan, Gamla banan och Testebo. Eftersom en golfrond innebär en promenad på närmare en mil så innebär det att golfarna varje år tillsammans promenerar en sträcka som motsvarar cirka 25 varv (!) runt jorden. Prata om friskvård.

Vid sidan om rent golfspelande nyttjas det cirka 130 hektar stora markområdet av flera andra kategorier av människor. Människor till exempel promenerar i den öppna terrängen, man rastar sina hundar, studerar fågel-, växt- och djurlivet eller åker skidor. Golfområdet är således idag något av en ”populär och mycket välbesökt fritidsgård för alla åldrar” beläget endast ett vattenhinder från Gävle centrum.

Trots den höga nyttjandegraden av banområdet finns det grupper av människor som aldrig besökt anläggningen. Det beror bland annat på att en del uppfattar att området är tillgängligt endast för golfspelare. Kunskapen om var och hur man rör sig i området – och vilka naturvärden området hyser – är också dålig.

Nu har klubben vidtagit åtgärder för att ändra detta förhållande. Just nu anpassas banområdet för personer med funktionsnedsättning. Tack vare bidrag från Allmänna arvsfonden och mycket ideellt arbete asfalteras vissa vägar, och utslagsplatser görs mer lättillgängliga.

Parallellt har klubbens naturgrupp – bestående av initiativtagare Sidney Jämthagen, Gävle Golfklubb Anders Molin, Gävle Golfklubb, Peter Stenberg, Gävle Golfklubb, Sven H Jansson, Gävle Fågelklubb och välkände naturprofilen Bo Norell – klarat av den första etappen när det gäller klubbens projekt att med hjälp av smakfulla skyltar vid varje utslagsplats informera besökarna om bygdens historia och de naturvärden som området hyser.

Nästa år ska skyltar finnas på Gamla banan, och räcker resurserna skyltas Testebobanan året därpå. Ambitionen är också att skyltar modell större ska finnas vid olika in- och utfarter. Arbetsgruppen har hela tiden säkerhetsaspekten i åtanke. Arbetet utförs på ideell basis och tack vare ekonomisk hjälp från Gästrike Återvinnare och Gävle Energi.

Gävle Golfklubbs satsning applåderas av Svenska Golfförbundet eftersom projektet ligger helt i linje med förbundets vision att göra golfsporten ännu attraktivare och välkomnande.