Sammanställning av frågor och svar

Fråga:

Varför har vi inte olika färg på flaggorna på green, är ju bra att se om de står långt fram eller bak?

Svar:

Det är av flera olika anledningar vi valt att inte använda detta systemet på Gävle GK. 

  1. Praktiska skäl. 

Vi klipper våra greener samtliga veckans dagar och då byter vi samtidigt också hålplaceringar vid varje tillfälle. Hålen tas alltså av samma person som klipper greenerna. 

Vi har hårt speltryck på våra banor, med folk som är ute och spelar från 5 på morgonen till sent på kvällen, och vi måste försöka vara så smidiga och snabba med de åtgärder som görs på banan som möjligt för att hinna göra allt som förväntas av oss. Vi har en hålborr, en krok som vi drar upp hålkoppen med samt en koppsättare som ser till att koppen hamnar på avsett djup i det nya hålet, med oss på greenklipparen. Vi har dessutom en hålkantsmålare med oss som vi målar hålkanterna vita med, varje gång vi byter hålplaceringar. För att byta samtliga flaggor, varje dag, krävs att vi ska ha med oss ytterligare utrustning på våra klippare och det har vi inte plats för. Dessutom skulle det åtgå mer tid för oss på greenerna om vi skulle utföra ytterligare ett moment. 

Då jag personligen har jobbat med detta systemet, med olikfärgade flaggor, på andra banor, vet jag att det tar oss ca 2 minuter extra/green att byta flaggan. Vi på Gävle GK har 36 greener, (räknar inte med Testebo-banan) vilket innebär att det skulle ta oss ca 1 timme längre att komma runt med greenklippning, hålbyte, målning av hålkanter och byte av flaggor. 

  1. Ekonomiska skäl. 

Vi köper varje år in flaggor för ca 15 000 kr. Om vi skulle ha olikfärgade flaggor så måste vi köpa in ytterligare flaggor för ca 5000 kr för att täcka behovet. 

Varför det, kanske du tänker då? Det är ju fortfarande lika många hål och lika många flaggor på banan.

I de bästa av världar, så skulle det vara på en 18-håls bana, 6 röda flaggor(kort placering), 6 gula flaggor(mitten) och 6 vita flaggor(lång placering), men av olika anledningar, som t.ex skador på greenerna mm som begränsar var vi kan placera flaggan, så kan fördelningen bli annorlunda. Antalet röda, gula och vita flaggor kan därför variera och därav finns behovet att köpa in flera än 6 st av varje färg/18 hål. 

  1. Dagens teknik. 

Idag finns det många tekniska hjälpmedel att tillgå för att mäta avståndet till flaggan. Vi har på varje flaggstång en prisma som gör att det ska gå lättare att mäta med hjälp av laserkikare. Klocka som mäter framkant, mitten och bakkant är ett annat alternativ. 

  1. Storleken på våra greener. 

Vi på Gävle GK har förhållandevis små greener och det är med få undantag man inte kan se hela greenens yta, och därmed flaggans ungefärliga placering, ifrån inspelet.

/Micke Lagestam, Banchef