Avståndsmarkeringar

Avståndsmarkeringar på Gävle Golfklubb

Avstånd till centrum på green

Samtliga vita, gula och röda markeringar på fairway anger avståndet till centrum på green.

Vita = 200 meter

Gula = 150 meter

Röda = 100 meter

Markeringarna är oflyttbara tillverkade föremål, Regel 16.1a är tillämplig.