9

Par
4
Index
5
57
338m
52
338m
48
299m

9

Par
4
Index
5
57
338m
52
338m
48
299m

Bråka inte med björken

Kanske banans bästa par 4 hål! Landningsytan för utslaget är bred om du väl tar dig förbi björken. En rönn på höger sida gör att fairway smalnar av. Inspelet mot green slås över en bäck som rinner precis framför green. Greenen är platt och grund.
Björken är äldre än du så bråka inte med den! Det krävs bra längdkontroll på inspelet för att träffa green!