7

Par
5
Index
7
57
514m
52
421m
48
421m

7

Par
5
Index
7
57
514m
52
421m
48
421m

Långt och krävande

Ett långt och krävande par 5 hål där bunkrar väntar på både utslag och transportslag. Andraslaget vaktas av en fairwaybunker men i övrigt finns det gott om plats att landa andraslaget. Inspelet slås mot en liten green som vaktas av en bunker till vänster.
För dig som slår långt gäller att placera andraslaget mer vänster än vad du tror!