6

Par
3
Index
13
57
150m
52
150m
48
136m

6

Par
3
Index
13
57
150m
52
150m
48
136m

Smal ingång

Det första av fem fantastiska korthål på banan. En lång green med en smal ingång som vaktas av bunkrar till höger och vänster. Greenen lutar från höger till vänster.
Sikta på vänster halva av green för en lättare förstaputt!