4

Par
5
Index
17
57
428m
52
428m
48
382m

4

Par
5
Index
17
57
428m
52
428m
48
382m

Träddungar

Ett kort par 5 hål med en fairway som vaktas av ett dike som skär in i fairway. Andra slaget spelas igenom en trång passage mellan två träddungar. En stor green utan bunkrar som sluttar ifrån på inspelet.
Om du slår långt är det birdieläge, sikta på vänster halva av fairway!