2

Par
4
Index
9
57
321m
52
273m
48
273m

2

Par
4
Index
9
57
321m
52
273m
48
273m

Kraftig lutning

Ett dogleg vänster med en trädridå som vaktar vänster sidan och en green som sluttar kraftigt från bakkant till framkant.
Slår du långt kan du gena över doglegen! Se till att vara kort om pinnen efter inspelet!