18

Par
5
Index
10
57
456m
52
386m
48
386m

18

Par
5
Index
10
57
456m
52
386m
48
386m

Allt eller inget?

Ett fantastiskt avslutningshål som erbjuder möjligheter för den som vågar! Utslaget slås nedför och över en bäck som korsar hålet och sedan följer längs med hålets högersida större delen av hålet och rinner ut i en den stora dammen framme vid green. Andraslaget slås fram kort dammen för ett kort inspel mot en långsmal green som vaktas av en bunker till vänster och dammen till höger. Bakre delen av green lutar ifrån och till höger.
För dig som slår långt gäller allt eller inget på andraslaget, vänster om green är inte bra! Det säkra spelet är vänster halva på fairway för lättare inspel!