14

Par
4
Index
2
57
324m
52
263m
48
263m

14

Par
4
Index
2
57
324m
52
263m
48
263m

Kullen bromsar!

Ett kort par 4 som spelas längre än sina metrar då kullen bromsar utslagen. Kommer du inte nog långt upp på kullen väntar ett blint inspel mot en liten kraftigt lutande green som vaktas av tre bunkrar.
För dig som slår långt går det att slå över kullen! Håll inspelen kort om pinnen på denna green!