12

Par
4
Index
4
57
339m
52
302m
48
302m

12

Par
4
Index
4
57
339m
52
302m
48
302m

Nedför

En svepande dogleg höger som blir bredare ju längre man slår. Inspelet slås mot en medelstor green som är platt och vaktas av två bunkrar.
Fairway går längre till vänster än du tror, sikta något höger om rönnen!