11

Par
3
Index
8
57
178m
52
120m
48
120m

11

Par
3
Index
8
57
178m
52
120m
48
120m

I skogen bakom klubbhuset

Ännu en av gamla banans pärlor! Långt korthål med en liten väl inbunkrad green.
Kort om green till vänster är ett bra läge för chip och putt!