10

Par
5
Index
14
57
418m
52
418m
48
386m

10

Par
5
Index
14
57
418m
52
418m
48
386m

Dogleg vänster

Ett relativt kort par 5 med ondulerad fairway och en kraftig dogleg vänster på andra slaget. Utslaget slås över ett krön ner mot en väg som korsar hålet. Därifrån slås andra slaget ner till böjen av doglegen för ett inspel mot en stor green som vaktas av en bunker på vänster sida. Green lutar emot spelaren och det är lätt att inspelen fastnar kort på green.
För dig som slår långt öppnar ett välplacerat utslag till höger på fairway möjligheten att gå för green!