SPELRÄTTER

För att kunna vara aktiv medlem i Gävle Golfklubb krävs det att du innehar en spelrätt. Här nedan kan du se vilka som finns till salu just nu och kontaktuppgifter till respektive säljare.

Köpa/Sälja spelrätt

Köpa spelrätt

För att förvärva en spelrätt tar du kontakt med någon av säljarna nedan. Affären gör du och säljaren upp sinsemellan och fyller i överlåtelseblanketten (finns längre ner). När affären är klar så kontaktar ni kansliet 026-12 03 38 eller medlem@gavlegolf.com

Sälja spelrätt

Ta kontakt med kansliet 026-12 03 38 eller medlem@gavlegolf.com så lägger vi upp en annons på vår hemsida. När du har sålt din spelrätt så fyller du tillsammans med köparen i överlåtelseblanketten och tar därefter kontakt med kansliet som då tar bort din annons och registrerar den nya innehavaren.

Mer info

Har du frågor om förmedling eller överlåtelse av spelrätt, frågor om medlemskap eller bara vill veta mer? Läs dokumentet Spelrättsbestämmelser (finns längre ner) eller ta kontakt med kansliet 026-12 03 38  medlem@gavlegolf.com   

Spelrätter till salu

Namn Telefon E-post Pris
Håkan Schröder 070-498 07 00 hakan.o.schroder@gmail.com 15 000:-
Philip Wikman 070-577 10 38 wikman.philip@outlook.com 15 000:-
Robert Vitasovic 070-289 90 95 robert.vitasovic@yahoo.se 15 000:-
Urban Fredriksson 026-10 34 52 urban.fredriksson@comhem.se 15 000:-
Barbro Stenquist 070-727 67 25 babsan.stenquist@gmail.com 15 000:-
Hans O. Ström 070-520 57 07 hans.strom@comhem.se 15 000:-
Sven Gilland (dödsbo) 073-684 40 29 lennart@nygren.nu 15 000:-
Erik Elf 070-519 82 90 erik.elf.83@gmail.com 15 000:-
Jens Leidermark 070-718 98 21 jens.leidermark@gmail.com 15 000:-
Leif Grytenius 070-218 56 40 leif@grytenius.se 14 995:-
Ronald Kilström 070-173 93 25 kilstrom.ronald@gmail.com 15 000:-
Britt-Marie Kilström 073-320 04 82 brittmarie.kilstrom@gmail.com 15 000:-
Edel Persson 073-739 29 06 edel.persson1@outlook.com 15 000:-
Anders Bjärnek 070-517 86 76 bernt_bjarnek@outlook.com 15 000:-
Annika Bjärnek 070-517 86 76 annika.bjarnek@hotmail.com 15 000:-
Jan-Erik Andresen 070-573 67 68 jan-erik.andresen@telia.com 15 000:-
Rune Nygren 070-677 23 60 rubi.nygren@telia.com 15 000:-
Annika Björkman 070-510 66 96 jabjorkman@hotmail.com 15 000:-
Magnus Roxström 070-200 83 31 Magnus79@hotmail.com 14 000:-
Patrik Carlsten 070-166 60 40 patrikcarlsten70@gmail.com 15 000:-