SPELRÄTTER

För att kunna vara aktiv medlem i Gävle Golfklubb krävs det att du innehar en spelrätt. Här nedan kan du se vilka som finns till salu just nu och kontaktuppgifter till respektive säljare.

Köpa/Sälja spelrätt

Köpa spelrätt

För att förvärva en spelrätt tar du kontakt med någon av säljarna nedan. Affären gör du och säljaren upp sinsemellan och fyller i överlåtelseblanketten (finns längre ner). När affären är klar så kontaktar ni kansliet 026-12 03 38 eller medlem@gavlegolf.com

Sälja spelrätt

Ta kontakt med kansliet 026-12 03 38 eller medlem@gavlegolf.com så lägger vi upp en annons på vår hemsida. När du har sålt din spelrätt så fyller du tillsammans med köparen i överlåtelseblanketten och tar därefter kontakt med kansliet som då tar bort din annons och registrerar den nya innehavaren.

Mer info

Har du frågor om förmedling eller överlåtelse av spelrätt, frågor om medlemskap eller bara vill veta mer? Läs dokumentet Spelrättsbestämmelser (finns längre ner) eller ta kontakt med kansliet 026-12 03 38  medlem@gavlegolf.com   

Spelrätter till salu

Namn Telefon E-post Pris
Anders Boberg 072-722 90 64 info@valbotaxi.se 17 500:-
Helene Wirén 070-925 25 47 Andreas.Wiren@delphi.se 15 000:-
Dick Reneland 070-370 01 75 dick.reneland@gavlenet.se 15 500:-
Karin Reneland 070-370 01 75 dick.reneland@gavlenet.se 15 500:-
Ulf Qvarnström 070-530 36 40 ulf.qvarnstroem@outlook.com 14 000:-
Thomas Jansson 073-653 09 26 thojan@live.se 16 000:-
Håkan Schröder 070-498 07 00 hakan.o.schroder@gmail.com 15 000:-