Arbetsgrupper

Banreferensgrupp

Ordförande:

Kenneth Andersson  
banrefgavle@gmail.com

Ledamöter:

Peter Stenberg, Klubbchef   
peter.stenberg@gavlegolf.com
 

Micke Lagestam, Banchef
micke.lagestam@gavlegolf.com

Lars Nyholm, Head Greenkeeper
lars.nyholm@gavlegolf.com

Leif Blomberg, TKO   
leif.blomberg@gavlegolf.com

Odd Kläringe, Frivilligkåren   
odden44@gmail.com

 

Banreferensgruppens uppgift:

  • Vara medlemmarnas och styrelsens granskande grupp för upplevelsen av banorna på Gävle GK.
  • Vara "Tankesmedja" och förmedla förslag från medlemmar.
  • Gruppen har inget beslutsansvar och prioriterar endast i undantagsfall åtgärder.
  • Beslut tas av klubbchef och Course Manager.

Blomstergruppen

Tar hand om den estetiska utsmyckningen på vår klubb. Gruppen består av några få medlemmar, som jobbar i nära samarbete med klubbchefen. Tillsammans strävar de efter att områdena kring klubbhus och parkering ska vara så fina de bara kan. För att uppnå en så attaktiv anläggning som möjligt önskas gruppen utökas med ytterligare medlemmar, som är intresserade av trägårdsarbete.

Vill du vara med att hjälpa till? Kontakta samordnare: Ulla Hermansson ulla.hermansson@gavlenet.se 

Frivilligkåren

I samarbete med klubbchef och banchef utför gruppen olika former av arbete på klubben. Det är arbeten som avlastar all övrig anställd personal och som gör att klubben kan få den finnish vi alla önskar. Gruppen består just nu av ett mindre antal Old Members och något yngre medlemmar. Kan vi få in ytterligare deltagare i Frivilligkåren kommer det att ge ännu bättre resultat.

Vill du vara med att hjälpa Frivilligkåren? Kontakta samordnare: Odd Kläringe odden44@gmail.com

 

Golfvärdar / Starters

Utöver de normala uppgifterna som att skapa trivsel och bra speltempo, kommer även kontroll av greenfee och bokningarna genomföras på våra tre banor.

Syftet med åtgärderna är att ge våra medlemmar och gäster en väl fungerande golfanläggning.

Vill du vara golfvärd? Kontakta klubbens reception eller klubbchef
Peter Stenberg peter.stenberg@gavlegolf.com