Vi bevattnar inte våra banor med dricksvatten

Gävle Golfklubb använder inte kommunalt vatten till att bevattna banorna. Vi använder endast vatten från Testeboån och från det naturliga tillflödet till våra dammar.

Kommentarer