Skrivelse från styrelsen

Trafikriskerna På Hamnleden och Gröna Vägen

Vi oroar oss över olyckskriskerna med den mycket intensiva och tunga trafikeringen på Hamnleden och avfarten/påfarten mot golfklubben och handelsområdet med den nyetablerade ICA-affären. I samråd med ett flertal andra intressenter, har Gävle GK, via styrelsen agerat och sänt en skrivelse till Trafikverket (5/7), om vidtagande av åtgärder för högre trafiksäkerhet. Det har redan inträffat ett antal incidenter både på hamnleden och vid korsningen Gröna Vägen och uppfart/nedfart från handelscentret.

Vi ombeder också alla våra medlemmar och Gävle GK:s gäster, att vidta extra försiktighet i trafiken till/från golfklubben.

Vår förhoppning är att åtgärder vidtages innan onödiga och allvarliga olyckor inträffar.

Vi kommer, tillsammans med intressenter att följa upp vår skrivelse och förhoppningsvis få till stånd ett samråd med Trafikverket.

Styrelsen Gävle GK

Skrivelsen återfinns i sin helhet nedan:

 

Kommentarer

Fler artiklar