Information om arbete med bunkrarna

Just nu pågår arbetet med att fixa till bunkrarna och i synnerhet dess kanter. Det är ett tidskrävande arbete som blivit något eftersatt men där vi nu jobbar på för fullt. På det hål där arbetet sker sitter en skylt uppsatt på Tee (bild till höger) som informerar om att banpersonal befinner sig på hålet. Som vanligt gäller det att invänta klartecken från banpersonalen när de befinner sig inom räckhåll.

 

I dokumentet nedan kan du läsa mer om hur vi jobbar med skötseln av banorna och vilka målsättningar vi har.

Kommentarer