Förändringar på banan 2017

Läs mer om vilka områden vi prioriterar inför 2017 hur hur vi ska jobba för att hålla banorna i så bra skick som möjligt. Här under finns den presentation som hölls under årsmötet att tillgå.

 

Kommentarer